Sluiten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN FOULARDS-SHANNA.COM

 

TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Shanna e-shop (www.foulards-shanna.com) worden geplaatst. Deze bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door Sha-Tex sprl zoals vermeld op de factuur die wordt verzonden voor alle bestellingen voor producten die worden verkocht door Speed-up sprl / Shanna, tenzij een afzonderlijk formeel koopcontract is gesloten met Speed- omhoog sprl / Shanna. Door producten te bestellen op www.foulards-shanna.com of door de levering van de producten op de factuur te accepteren, erkent en aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Sha-Tex sprl behoudt zich het recht voor om deze bepalingen en voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sha-Tex sprl behoudt zich ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar producten met betrekking tot de informatie die wordt gecommuniceerd op haar site www.foulards-shanna.com.

 

REGISTRATIE

Wanneer u zich registreert op de site www.foulards-shanna.com, bent u zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens. Zorg dus voor de juistheid en volledigheid van de verplichte gegevens die u verstrekt. Het wachtwoord dat u wordt verstrekt bij registratie op de website www.foulards-shanna.com is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor geplaatste bestellingen, zelfs zonder uw medeweten, met behulp van uw verbindingsparameters (gebruikersnaam en wachtwoord). Als u vermoedt dat derden uw verbindingsparameters gebruiken, moet u Sha-Tex sprl zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen, zodat u nieuwe kunt ontvangen.

 

BESTEL EN PRIJS

Alle prijzen op de e-shop www.foulards-shanna.com zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw. Betalingen worden in euro's afgeschreven. Lees de productbeschrijving en technische details zorgvuldig voordat u een bestelling plaatst. Als u vragen heeft over een product, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@foulards-shanna.com. Bestellingen via www.foulards-shanna.com worden alleen geaccepteerd door Sha-Tex sprl na ontvangst van een bevestigingsbericht op uw scherm waarin staat dat de bestelling met succes is verwerkt en dat de betaling is goedgekeurd.

 

BETAALMETHODEN

Sha-Tex sprl / Shanna accepteert de betaalmethoden voor de producten die worden gepresenteerd op de site www.foulards-shanna.com: online betaling per bankkaart. Het verschuldigde bedrag wordt in euro gedebiteerd. Nadat de creditcardbetaling door de klant is geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk afgeschreven na verificatie van de informatie. Sha-Tex sprl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele extra kosten of kosten die voortvloeien uit transactiekosten of wisselkoersschommelingen. Zorg ervoor dat het vermelde creditcardnummer en de vervaldatum correct zijn. Valse informatie kan de verwerking van uw bestelling vertragen. Betaling met creditcard is onderworpen aan de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart uitgeeft. Speed-up sprl / Shanna kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor weigering door een financiële instelling om de creditcard om welke reden dan ook te accepteren of te honoreren. Speed-up sprl / Shanna neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen, voor zover het bedrijf bevoegd is, om de details van uw bestelling en uw betaling te beveiligen. Behalve nalatigheid van zijn kant, kan Sha-Tex sprl niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit het feit dat een derde onrechtmatige toegang zou hebben gehad tot de gegevens die u tijdens uw bezoek op www.foulards-shanna.com of tijdens van uw bestelling.

 

VERZENDING EN ONDERHANDELING

U erkent en accepteert de betaling van alle verzend- en onderhandelingskosten, evenals de betaling van btw en alle andere heffingen die op uw bestelling van toepassing zijn. De kosten worden automatisch voor u berekend en van uw creditcardrekening afgeschreven tegelijk met de totale aankoopprijs van het product zodra uw bestelling is verzonden. De werkelijke kosten kunnen variëren en worden op de factuur in rekening gebracht. Sha-Tex sprl werkt samen met het postkantoor (bpost) om uw bestelling te verzenden. De genoemde verzend- en leveringsgegevens zijn niets anders dan ideale evaluaties en Sha-Tex sprl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schade of kosten veroorzaakt door het niet naleven van de aangegeven verzend- en leveringsgegevens .

 

LEVERTIJDEN

Als fabrikant streeft Sha-Tex sprl naar het minimaliseren van de levertijden van zijn producten. Als deze periode echter langer duurt dan 10 dagen, neemt Sha-Tex sprl contact op met de klant om hem te informeren over het tijdstip waarop zijn bestelling wordt afgeleverd. In het geval van de aankoop van verschillende Shanna-producten in dezelfde bestelling, behoudt Sha-Tex sprl zich het recht voor om te werken met gedeeltelijke zendingen (gespreide leveringen) en de resterende producten te registreren als een nabestelling voor toekomstige leveringen, tenzij u informeert onmiddellijk Sha-Tex sprl bij het plaatsen van de bestelling dat u “slechts een volledige levering” accepteert. U erkent en aanvaardt dat leveringen van bestellingen die "alleen volledig kunnen worden afgeleverd" door uw verzoek vertraging kunnen oplopen.

 

AANKOOP VAN CADEAUBONNEN

De term "Giftcard" verwijst naar de e-giftcard waarmee Sha-Tex sprl besluit de aankoop van haar producten te vergemakkelijken. Om een cadeaubon te kopen, moet elke klant ten minste 18 jaar oud zijn en verklaren dat hij de wettelijke capaciteit heeft om een contract aan te gaan, waardoor hij bij Sha-Tex sprl kan bestellen. De producten en diensten die worden verkocht door Sha-Tex sprl, inclusief maar niet beperkt tot cadeaubonnen, zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik van de klant, die ermee instemt deze niet door te verkopen, in overeenstemming met deze bepalingen.
De Gift Card is een tegoedbon waarmee de houder de aankoop van SHANNA-producten alleen online via de Website kan betalen. Het kan meer dan eens worden gebruikt en het gebruik kan indien nodig worden gecombineerd met andere betaalmiddelen. Het moet worden behandeld en behandeld als contant geld; Sha-Tex sprl zal het niet vervangen en zal geen restitutie verlenen in geval van verlies. Om de Gift Card online te gebruiken, moet het nummer erop worden vermeld.
De Gift Card is geldig voor een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van aankoop van de laatste (datum van de financiële transactie). De financiële transactie kan alleen worden gedaan door directe betaling (bankkaart) en niet door overschrijving.
De Gift Card kan voor verschillende aankopen worden gebruikt totdat de waarde ervan volledig is opgebruikt of tot de vervaldatum van zijn Looptijd. De cadeaukaart geeft geen recht op contante kortingen. Cadeaubonnen, zelfs gedeeltelijk gebruikt, kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
De herroepingstermijn met betrekking tot de aankoop van een cadeaubon voldoet aan de Europese voorschriften in het gedeelte "Productretour" van deze algemene verkoopvoorwaarden.
Elke terugbetaling binnen 14 wettelijke dagen kan alleen worden gedaan aan de oorspronkelijke koper en niet aan de ontvanger van de cadeaubon.

 

WACHTTIJD

Als u niet volledig tevreden bent met uw aankoop of als het product een defect vertoont binnen de eerste veertien dagen na ontvangst, kunt u het op uw kosten retourneren voor een terugbetaling of vervanging. Voordat u de goederen retourneert, moet u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@sha-tex.be, uiterlijk 14 (veertien) dagen vanaf de dag na levering, met vermelding van de volgende gegevens : factuurnummer en datum en productnummer (referentie) Goederen moeten in hun originele verpakking worden geretourneerd. Alle retour- en onderhandelingskosten moeten vooraf door de klant worden betaald en vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. De terugbetaling van de aankoop zal alleen plaatsvinden na ontvangst van het bewijs van retour van het product (en).
Retourneer uw pakket naar het volgende adres:

SHA-TEX srl

Rue Chinheid, 7B

4860 PEPINSTER (België)

 

OVERMACHT

Sha-Tex sprl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van vertragingen of niet-naleving van zijn verplichtingen onder dit contract als gevolg van staking, uitsluiting, opstand, oorlog, brand , natuurramp, ongevallen, tekort aan leveranciers of fabrikanten van Shanna-apparatuur, beperkingen door autoriteiten, verzuim om invoer- of uitvoervergunningen te verlenen, schending van wetten, voorschriften of bestellingen of vanwege andere omstandigheden of oorzaken die de correcte naleving van deze bepalingen en voorwaarden belemmeren, of andere oorzaken buiten de controle van Sha-Tex bvba.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze algemene voorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of het onderwerp ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Sha-Tex sprl en de klant aanvaarden onherroepelijk dat de beslechting van een geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden onder de jurisdictie van de Belgische rechtbanken valt.

 

GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN

Producten worden elektronisch verkocht op www.foulards-shanna.com. Bijgevolg machtigt u Sha-Tex sprl om met u te communiceren via elektronische middelen. Sha-Tex sprl kan u e-mails en andere berichten over uw bestelling via internet sturen. U aanvaardt in de breedste zin van het recht dat deze bepaling alle wetten vervangt die voorzien in andere methoden of andere timing voor de ontvangst van berichten op uw bestelling. Sha-Tex sprl / Shanna behoudt zich het recht voor om berichten en meldingen op een andere manier dan per gewone post te verzenden, evenals het recht om schriftelijke berichten te ontvangen, op voorwaarde dat deze methode elders in dit contract wordt voorgeschreven. In geval van een geschil stemt u ermee in, in de breedste juridische zin, de bewijskracht van bestellingen, mededelingen, berichten of elektronische kennisgevingen in het kader van dit contract niet in twijfel te trekken.

 

VOLLEDIG CONTRACT

De bepalingen en voorwaarden in dit contract tussen Sha-Tex sprl en uzelf vormen de volledige en definitieve bevestiging van de overeenkomsten en conventies tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van dit contract en vervangen alle eerdere overeenkomsten, contracten of schriftelijke en mondelinge discussies. Het feit dat Sha-Tex sprl niet de toepassing van een bepaling of een voorwaarde van dit contract of zijn rechten in het kader van dit contract vereist, betekent niet dat Sha-Tex sprl afstand doet van zijn rechten of zijn verhaalsmogelijkheden in het kader van dit contract.

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en als ze uitgeschakeld zijn, zullen ze de gebruikerservaring verslechteren of ervoor zorgen dat sommige functies van de website uitgeschakeld zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- of marketingdoeleinden. Cookies stellen ons in staat om content en advertenties te personaliseren, socialemediafuncties aan te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over het gebruik van onze site met onze socialemedia-, reclame- en analysepartners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. U kunt ze desgewenst weigeren.